Tokom terenskih radova obišli smo ukupno 10 potencijalnih vodenih staništa, gde smo pretpostavljali prisutnost ove ševarskog trstenjaka (Acrocephalus melanopogon) u severo-zapadnoj Bačkoj (vidi mapu). Terenski obilasci i radovi su izvršeni u vremenskom periodu od sredine marta do kraja juna.

Svaka vrsta u prirodi ima svoje zahteve prema staništu i vreme kada može da obavi reprodukciju, tojest, da preko potomaka sacuva genetski materijal, koji se nasleđiuje generacijama. Da bi se prenosili najkvalitetnije osobine u budućim generacijama bitno je imati i obezbediti optimalne uslove za reprodukciju.

Natura 2000 je okosnica politike EU za očuvanje prirode i biološke raznovrsnosti, koncipirana kao široka evropska mreža zaštićenih prirodnih područja, a osmišljena je na osnovu Direktive o staništima.

Organizovano i u većem broju prstenovanje ševarskog trstenjaka (Acrocephalus melanopogon) u Karpatskom bazenu započeto je pre 20 godina u Mađarskoj na jezeru Kolon-tó. Do tada je ova vrsta prstenovana samo u malom broju i sporadično.

Vlažna staništa su jedna od najugroženijih na planeti. Isušivanjem sa ciljem dobijanja novih poljoprivrednih zemljišta su itekako smanjila ukupnu površinu vlažnih staništa na planeti. Regulacijom reka, mnoga plavna područja su nestala, koja su bila od izuzetne važnost za mnoge biljne i životinjske vrste.

ševaski trstenjak, Severna Bačka, trščana stanista, nepovoljni faktori

U projektu pod naslovom “Ševarski trstenjak (Acrocephalus melanopogon) u Srbiji: status, potrebe i zaštita u trščanim staništima” cilj nam je istražiti distribuciju i veličinu populacije ševarskog trstenjaka u severnoj Bačkoj (Severna Srbija).