Izveštaj o markiranju ptica selica prstenovima Zavoda za primijenjenu zoologiju Savske banovine u Zagrebu za vrijeme od godine 1910.-1930.

Izveštaj o markiranju ptica selica prstenovima Zavoda za primijenjenu zoologiju Savske banovine u Zagrebu za vrijeme od godine 1910.-1930.